Nieuws

Maak winst met normen!

NEN wil het MKB laten zien dat het maken van normen geen bureaucratisch proces is en dat normen niet, zoals regelmatig wordt gedacht, van hogerhand worden opgelegd. Benadrukt zal worden dat normen heldere afspraken zijn die mensen onderling overeenkomen en vastleggen. NEN helpt hen hierbij. Producten en processen worden door normen efficiënter, veiliger en duurzamer. En belangrijker nog, normen besparen onnodige kosten, het is een marketingtool en draagt bij aan innovatie. Kortom, dankzij normen meer winst. Allemaal redenen voor het MKB om mee te doen aan het normalisatieproces. Het kost weliswaar wat tijd, maar het levert uiteindelijk veel op. NEN organiseert gratis voorlichtingsbijeenkomsten op 25 maart, 10 april en 19 mei a.s. Ook branche-organisaties die het MKB vertegenwoordigen zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen én contacten te leggen met andere aanwezigen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.maakwinstnormen.nl.