Nieuws

Onrust maakt gemeentepersoneel minder trots

Werknemers bij gemeenten zijn minder trots op de organisatie waarvoor ze werken dan medewerkers in andere beroepsgroepen. De steeds grotere afstand tot de burger lijkt de belangrijkste boosdoener. Ook organisatorische onrust en ongeschikte leidinggevenden zijn oorzaken. Dit blijkt uit recent medewerkersonderzoek van Effectory. Volgens Effectory, raken gemeenteambtenaren steeds vaker teleurgesteld in hun organisatie. 'Grote reorganisaties hebben onrust en onzekerheid gebracht', zegt Marc Sijtstra van het onderzoeksbureau. 'Binnen gemeenten draaide het de afgelopen jaren vooral om het vergroten van de efficiëntie. Mensenwerk werd geautomatiseerd en afdelingen uitbesteed aan commerciële aanbieders. Een andere tendens is dat nabijgelegen gemeenten steeds vaker afdelingen met elkaar gaan delen, de zogenaamde shared service centra. Daardoor neemt de baanzekerheid af. Het directe contact met burgers wordt steeds minder. De trots is op een historisch dieptepunt gekomen.' Trots op de organisatie scoort bij gemeenteambtenaren met een 5,9 opvallend laag. Het landelijk gemiddelde in andere sectoren scoort bijna een vol punt hoger (6,7). Dit is het meest opvallende verschil in de werkbeleving tussen gemeenteambtenaren en andere beroepsgroepen. Ook leidinggevenden scoren bij gemeenten minder goed dan het landelijk gemiddelde. Volgens de onderzoekers komt dat doordat gemeenten vaak minder snel ingrijpen wanneer een manager niet goed blijkt te passen bij zijn afdeling. De toekomst ziet Sijtstra, ondanks deze sombere berichten over het werken bij gemeenten, positief. 'Na deze fase van reorganisaties verschuift de aandacht weer naar het optimaal bedienen van de burger. Het zal niet lang meer duren voordat zowel managers als medewerkers er weer gezamenlijk naar streven om hun gemeenschap zo goed mogelijk te bedienen.'