Nieuws

Duurzaam ondernemen

De Nyenrode Business Universiteit heeft prof.dr. Johan Wempe (54) benoemd tot hoogleraar Duurzaamheid, Innovatie & Leiderschap. De universiteit in Breukelen komt daarmee tegemoet aan de exponentieel groeiende behoefte van het bedrijfsleven aan kennisontwikkeling en -uitwisseling op dit terrein. Wempe zal samen met Gerard Keijzers, de huidige hoogleraar Duurzaamheid, gaan werken aan een uitbouw van onderzoek en onderwijs rondom duurzaamheid. Keijzers zal zich daarbij primair richten op de ecologische kant van duurzaam ondernemen, Wempe op de sociaal-maatschappelijke kant. "De fase van agendering van duurzaamheid is voorbij, het gaat nu om de vraag; hoe gaan we het doen?", aldus Wempe. En hij vervolgt: "De business case van duurzaamheid is ontdekt, wat men kan zien aan het feit dat duurzaamheid meer en meer onderwerp voor concurrentie wordt. Door de groeiende tendens om zich te onderscheiden op dit gebied, is er behoefte aan plekken waar óver de grenzen van concurrentie innovatieve samenwerkingsvormen een kans krijgen." Wempe en Keijzers zien duurzaamheid daarom als een impuls voor innovatie. Zij gaan Duurzame Innovatie Labs organiseren, waarin, in samenwerking tussen wetenschappers en praktijkmensen uit het bedrijfsleven, nieuwe concepten en werkwijzen worden ontwikkeld. Keijzers: "Je komt duurzame innovaties sneller op het spoor door specialisten uit verschillende sectoren bij elkaar te zetten: de oplossing van de één kan van waarde zijn voor de ander." Ook willen Wempe en Keijzers nieuwe onderwijsvormen ontwikkelen. Verder zullen managers uit het bedrijfsleven op deeltijdbasis betrokken worden in de onderzoeksprogramma's. Prof.dr. Bert de Groot, Rector Magnificus en Dean van Nyenrode: "Duurzaamheid wordt één van de leidende thema's op Nyenrode. Van klimaatveranderingen tot de internationale verdeling van welvaart, de global village stelt steeds zwaardere eisen aan ondernemingen. De maatschappelijk toegevoegde waarde wint aan belang in de waardering van ondernemingen. En dat geldt niet alleen voor multinationals, maar zeker ook voor het MKB. Met Wempe en Keijzers hebben we een dream team bijeen gebracht, waarmee we ook internationaal een voorhoedepositie kunnen gaan innemen."