Nieuws

Declaration of Compliance en GMP verplicht

Vanaf 1 mei a.s. moeten alle kunststofproducten die op een of andere manier in hun gebruikscyclus in contact komen met levensmiddelen worden vergezeld door een zgn. 'Declaration of Compliance' (een verklaring dat wordt voldaan aan, 'to comply' betekent voldoen aan). Het betreft dus een verklaring dat voldaan wordt aan de eisen die officieel aan dat soort verpakkingen gesteld worden. De Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland (VMK) heeft een voorbeeld van zo'n verklaring laten opgesteld. Deze zal - na door een jurist te zijn gecontroleerd - aan de leden van het VMK ter beschikking worden gesteld. Overigens is dat niet het enige waar men binnenkort aan moet voldoen. Per 1 augustus zullen bedrijven die verpakkingen produceren ook moeten voldoen aan de GMP-verordening (Good Manufacturing Practice). Dit houdt in dat men zich er van dient te vergewissen dat de geproduceerde verpakkingen goed en veilig zijn voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Dit laatste is echter een punt waar redelijkerwijs ieder bedrijf al aan voldoet omdat de wet eist dat ondernemingen die op een of andere manier te maken hebben met voedingsmiddelen HACCP-gecertificeerd (of gecertificeerd op een soortgelijke norm) dienen te zijn. Daarmee wordt dan meteen aan de GMP-eisen voldaan.