Nieuws

Onrust maakt gemeentepersoneel minder trots

Werknemers bij gemeenten zijn minder trots op de organisatie waarvoor ze werken dan medewerkers in andere beroepsgroepen. De steeds grotere afstand tot de burger lijkt de belangrijkste boosdoener. Ook organisatorische onrust en ongeschikte leidinggevenden zijn oorzaken. Dit blijkt uit recent medewerkersonderzoek van Effectory. Volgens Marc Sijtstra, directeur van Effectory, raken gemeenteambtenaren steeds vaker teleurgesteld in hun organisatie. 'Grote reorganisaties hebben onrust en onzekerheid gebracht', zegt Sijtstra. 'Binnen gemeenten draaide het de afgelopen jaren vooral om het vergroten van de efficiëntie. Mensenwerk werd geautomatiseerd en veel afdelingen zijn uitbesteed aan commerciële aanbieders. Een andere tendens is dat nabijgelegen gemeenten steeds vaker afdelingen met elkaar gaan delen, de zogenaamde "shared service centra". Daardoor neemt de baanzekerheid af.' Trots op de organisatie scoort bij gemeente-ambtenaren met een 5,9 opvallend laag. Het landelijk gemiddelde in andere sectoren scoort bijna een vol punt hoger (6,7). Dit is het meest opvallende verschil in de werkbeleving tussen gemeenteambtenaren en andere beroepsgroepen. Ook leidinggevenden scoren bij gemeenten minder goed dan het landelijk gemiddelde. Volgens Sijtstra komt dat doordat gemeenten vaak minder snel ingrijpen wanneer een manager niet goed blijkt te passen bij zijn afdeling. 'Jammer, want zowel de leidinggevende als zijn mensen worden daar niet gelukkiger van. Binnen gemeenten blijven leidinggevenden veel langer op hun post dan in andere sectoren.'