Nieuws

Praktijkrichtlijn voor bepaling onzekerheid bij lengtemetingen

Elke meting heeft een bepaalde onzekerheid. De grootte van deze onzekerheid wordt bepaald door verschillende invloedsfactoren zoals de onnauwkeurigheid van het meetmiddel, de variatie in temperatuur, het aantal metingen et cetera. De internationale documenten waarin de achtergronden en methoden voor de onzekerheidsberekening zijn vastgelegd, blijken in de praktijk moeilijk hanteerbaar te zijn. Daarom is de Praktijkrichtlijn NPR 2830 'Onzekerheidsberekening van lengtemetingen' opgesteld. Deze NPR geeft met behulp van voorbeelden een snel inzicht in de manier waarop de onzekerheid wordt bepaald. De voorbeelden hebben betrekking op lengte- en hoekmetingen en ruwheidsmetingen van werkstukken, elementen zoals schroefdraad, en meetmiddelen zoals eindmaten. De NPR is van belang voor iedereen die dagelijks met lengtemetingen bezig is. Bijvoorbeeld voor medewerkers van meetkamers of in het onderwijs. De NPR sluit aan op de grondslagen en methoden volgens de GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement) en de ISO 14253-2 'Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 2: Richtlijn voor de bepaling van de meetonzekerheid bij GPS-metingen, bij de kalibratie van meetapparatuur en bij productverificatie'. Hij is een aanvulling op de NPR 2813 'Meetonzekerheid van lengtemetingen - Termen, definities en richtlijnen'. Voor informatie en/of bestelling: www.nen.nl