Nieuws

Miljoen euro voor creatieve milieuprojecten

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft meer dan één miljoen euro uitgetrokken voor elf projecten. Deze projecten zijn bedoeld om groeperingen die weinig met het milieubeleid op hebben (bijvoorbeeld VMBO-jongeren), toch in het milieu te interesseren. VROM-minister Cramer liet dit weten tijdens een bijeenkomst met de organisaties van de creatieve projecten in Den Haag. 'Milieucommunicatie is nu duidelijk anders dan twintig jaar geleden', aldus de minister tijdens de bijeenkomst. 'Je moet je nu echt richten op specifieke groepen wil je deze bereiken. Ik heb veel vertrouwen in deze creatieve projecten.' De projecten lopen nogal uiteen. Ze variëren van een televisie-soap vol tips over het gebruik van energie (getiteld 'Echt Elly') tot een tocht met behulp van een navigatiesysteem in een dierentuin. Het beschikbaar gestelde geld komt uit de speciale module 'Milieubeleid, van deur tot dampkring' die onderdeel uitmaakt van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM).