Nieuws

Werknemer wil méér opleiding

Uit recent onderzoek van Vitae - onder vijfhonderd werknemers in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 45 - kwam naar voren dat bedrijven er goed aan doen meer te investeren in opleidingen en cursussen. De helft van de arbeidskrachten blijkt namelijk de mening toegedaan dat zij onvoldoende opleidingsmogelijkheden krijgen. De leergierigheid blijkt uit het feit dat vrijwel alle werkenden precies weten waar hun ontwikkelpunten liggen. Verder ziet maar liefst 70% het werk vooral als een leerproces. De zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling is zelfs de voornaamste drijfveer om van baan te veranderen, aldus de ondervraagden. "Werkgevers moeten beseffen, dat professionals steeds meer op zoek gaan naar een baas die hen genoeg ontwikkeling biedt", vertelt Hein Pouw, directeur van Vitae. "De nieuwe generatie zelfbewuste en ambitieuze mensen, die wij aanduiden als De Nieuwe Professional, investeert voortdurend in zichzelf en maakt bewuste keuzes. Het meedenken over en faciliteren van opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden is voor werkgevers van essentieel belang in het behoud van talent." Opvallend is dat de ontevredenheid over het aanbod aan opleidingen even groot is onder het midden- en kleinbedrijf, als onder bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dit percentage ligt voor beide groepen op ongeveer zestig procent. Een positieve correlatie is zichtbaar tussen het salaris en het opleidingsaanbod. Driekwart van de mensen met een bruto jaarsalaris boven de ¤40.000 geeft aan dat zij voldoende opleidingskansen krijgt. Bij een salaris net boven modaal ligt dit percentage op iets minder dan zestig procent. De helft van de werkenden met een salaris van minder dan ¤20.000 vindt echter dat hen nauwelijks mogelijkheden voor opleidingen en cursussen wordt geboden. Ten slotte: eenieder voor wie opleidingsmogelijkheden doorslaggevend zijn in de keuze voor een baan, moet vooral niet parttime willen werken. Fulltimers genieten namelijk meer kansen dan de deeltijdwerkers.