Nieuws

Derde Draft ISO 9004 kreeg nieuwe naam

Begin dit jaar is de derde Committee Draft van ISO 9004 verschenen. Dit ontwerp heeft een nieuwe titel gekregen: Managing for success - A quality management approach. De titel van de geplande herziening van ISO 9004 gaf bij de start in 2005 de intentie van het document weer: ‘Managing for sustainable success - A quality management approach’. Richtlijnen voor organisaties die succesvol willen blijven en dus aan de behoeften en verwachtingen van al hun 'stakeholders' moeten voldoen. Binnen ISO ontstond echter discussie over het begrip 'sustainable'. De titel is dan ook veranderd in ‘Managing for success - A quality management approach’. De norm ISO 9004 stelt dat, om succes te bereiken en te behouden, het management de kwaliteitsmanagementprincipes dient toe te passen om aan de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden te voldoen. De organisatie is daarbij afhankelijk van haar klanten, de samenwerking met haar leveranciers en haar medewerkers. Verder moet het management zich richten op de zakelijke omgeving en belanghebbende partijen, strategie, middelen, de processen die gericht zijn op tevredenheid van partijen, meten en analyseren van prestaties, het nemen van acties voor verbetering, innovatie en leren. Onmisbaar daarbij is de set van ‘self assessment tools’. Twee daarvan zijn kort en krachtig. De eerste tool beschrijft zes aspecten van strategie op vijf succesniveaus. De tweede beschrijft de acht kwaliteitsmanagementprincipes, eveneens op vijf succesniveaus. Daarnaast is een er uitgebreide self assessment opgenomen, waarin alle paragrafen van ISO 9004 aan bod komen in niveaus van succes. De herziene ISO 9004 lijkt in weinig opzichten nog op de bestaande versie. Tijdens de komende vergadering besluit de commissie dan ook of de norm een ander nummer krijgt. Als dat gebeurt, zal de bestaande ISO 9004 gehandhaafd worden als ISO 9004 en zullen daarin alleen die aanpassingen die nodig zijn om de inhoudelijke relatie met ISO 9001 te bewaren, worden aangebracht. De nieuwe versie van ISO 9004 verschijnt naar verwachting in het najaar van 2009 Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annemarie de Jong, telefoon: (015) 2 690 239 of e-mail: annemarie.dejong@nen.nl.