Nieuws

Arbeidsinspectie keurt verbeterchecks goed

Na de recente goedkeuring van de verbetercheck ‘Lasrook’ heeft de Arbeidsinspectie nu ook haar goedkeuring verleend aan de verbeterchecks ‘Schadelijk Geluid’ en ‘Oplosmiddelen’. Deze zijn het resultaat van het gezamenlijke initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaalbewerking en Metalektro. Een groot compliment voor het initiatief ‘5x Beter, Werken is gezond’. Zowel de werknemers als de werkgevers zijn hiermee weer twee hulpmiddelen rijker om op eenvoudige wijze te kunnen bepalen in hoeverre de arbeidsomstandigheden voldoen aan de door de branche gestelde normen. Op grond van de uitgevoerde toetsing neemt de Arbeidsinspectie de verbeterchecks ‘Schadelijk Geluid’ en ‘Oplosmiddelen’, net als de verbetercheck ‘Lasrook’, over als referentiekader bij inspecties in de branche. Met de goedkeuring van deze verbeterchecks hebben wederom 15.000 bedrijven en 325.000 werknemers op eenvoudige wijze toegang tot een kosteloos en praktijkgericht hulpmiddel om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving die invulling geeft aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. De verbeterchecks zijn tot stand zijn gekomen in nauw overleg met werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie en FME-CWM en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. De gebruiksvriendelijke hulpmiddelen, die rechtstreeks te gebruiken zijn via de website www.5xbeter.nl, geven snel inzicht in de mate waarin veilig en gezond wordt gewerkt. Via de site kan tevens een afspraak worden gemaakt met een onafhankelijke verbetercoach, die op basis van een bedrijfsbezoek deskundig advies op maat geeft. De Arbeidsinspectie spreekt met de goedkeuring van de checks haar waardering uit over de verantwoordelijkheid die de werkgevers- en werknemersorganisaties op zich hebben genomen ter bevordering van goede en veilige arbeidsomstandigheden in de metaalbranche. De verbeterchecks ‘Lasrook’, ‘Schadelijk Geluid’ en ‘Oplosmiddelen’ zijn onderdeel van de Arbo-catalogus die in de loop van 2008 verder wordt uitgebreid met de onderdelen ‘Machineveiligheid’, ‘Fysieke Belasting’, en ‘Psychische Belasting’. Het initiatief van project ‘5 x Beter, Werken is gezond’ groeit hiermee uit tot een compleet en onderscheidend totaalconcept ter verbetering van arbeidsomstandigheden in de Metaalbewerking en Metalektro.