Nieuws

Aanvullende normen voor milieumanagement

Binnen de internationale commissie voor milieumanagement (ISO/TC 207) zijn enkele voorstellen gedaan voor het ontwikkelen van nieuwe normen op dit gebied. Niet ter vervanging van ISO 14001, maar ter aanvulling daarop. Zo stelde Commissielid Japan voor een richtlijn te ontwikkelen voor 'material flow cost accounting'. Die richtlijn is bedoeld als een hulpmiddel om het verbruik van materiaal en energie te optimaliseren. Dat gebeurt door materiaal- en energie(afval)stromen per eenheid product in kaart te brengen en de waarde (kosten) daarvan te bepalen. Spanje heeft voorgesteld een richtlijn te ontwikkelen voor ecodesign, als onderdeel van een milieumanagementsysteem. Aandacht voor milieu-aspecten bij ontwerp van producten en processen is namelijk een onderbelicht punt bij veel bedrijven die ISO 14001 hebben geïmplementeerd. Daar valt dus nog milieuwinst te boeken en de richtlijn zou aansluiten bij initiatieven als de ‘Integrated Product Policy’, de richtlijn voor ‘Energy Using Products’ met Europese eisen voor ecodesign. Ten slotte overweegt de nieuwe subcommissie voor Greenhouse Gas Management een voorstel in te dienen voor kwantificering van broeikasgasemissies gekoppeld aan producten (met inbegrip van de supply chain); dit is vergelijkbaar met het begrip ‘carbon footprint’. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail: dick.hortensius@nen.nl.