Nieuws

Goed werkgeverschap

Nederland loopt voorop in Europa op het gebied van goed werkgeverschap. Veel organisaties zijn aan de slag met goed werkgeverschap en ook landelijk beleid en regelgeving werken stimulerend. Dat blijkt uit de TNO publicatie 'Goed werkgeverschap in internationaal perspectief', die is gebaseerd op een landenvergelijkend onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van goed werkgeverschap. Onder goed werkgeverschap verstaat men de mate waarin een werkgever in zijn gedrag optimaal rekening houdt met zijn werknemers zonder dat deze zorg ten koste gaat van organisatiebelangen. Een open bedrijfscultuur, maatwerk in arbeidsrelaties (het combineren van werk en privé) en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemers zijn de drie aspecten van goed werkgeverschap waarop Nederland goed scoort. Andere landen kennen een minder complete invulling van dit begrip; alleen het onderdeel ontwikkelingsmogelijkheden zien we in veel landen terug. Het thema 'gezondheid op de werkplek' heeft bij buitenlandse bedrijven vaak wel een prominente plaats. De belangrijkste reden om aan goed werkgeverschap oftewel Corporate Social Responsibility te doen is het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat goed werkgeverschap samenhangt met een hogere productiviteit en minder verloop van personeel. De publicatie kost ¤ 22,50 en is te bestellen via de boekwinkel.