Nieuws

Kwaliteitssysteem veetransport nog steeds teleurstellend

De minister van Landbouw mag dan het kwaliteitssysteem van de veehandelaren en -transporteurs akkoord hebben bevonden, de Dierenbescherming vindt nog steeds dat dit ernstige tekortkomingen vertoont wat onafhankelijkheid, handhaving en sanctionering betreft. De kwaliteitsborging door de veetransporteurs zelf zal dan ook niet helpen een einde te maken aan de wantoestanden in het veetransport. De borging van de naleving van de welzijnsregels voor dieren moet niet aan de veehandelaren en -transporteurs over worden gelaten. De Dierenbescherming roept slachterijen en supermarkten op hun verantwoordelijkheid te nemen en zelf voor een wel serieuze kwaliteitsborging te zorgen. Eind maart keurde minister Verburg alsnog de regeling 'Dierwaardig Vervoer' van de veetransporteurs goed. Dit private kwaliteitssysteem voorziet, naast controle op het bedrijf van de transporteur of de papieren in orde zijn, in slechts een paar controles onderweg. En als er tijdens die paar controles al veehandelaren en –transporteurs betrapt worden, zijn de straffen laag. De veetransporteurs kunnen of willen kennelijk geen orde op zaken stellen. Het wordt tijd dat andere, machtigere partijen in de vee- en vleessector hun verantwoordelijkheid nemen. De Dierenbescherming dringt er bij de slachterijen en supermarkten op aan het heft in handen te nemen en zelf een kwaliteitsregeling voor het veetransport op te zetten. En dan een echt serieuze, waterdichte en onafhankelijke regeling. Wij voorzien daarin: * vooraanmeldingen van vervoer, zodat onafhankelijke controleurs onderweg en op locatie kunnen controleren; * ‘tracking & tracing’ van transporten in binnen- en buitenland met GPS ter controle op rij- en rusttijden, temperatuur en bijladen; * duidelijke en effectieve straffen op overtredingen voor zowel eigenaar, chauffeur als voertuig, maar ook voor veehouders die in relatie tot transport overtredingen begaan, zoals te veel en wrakke dieren meegeven; * een kwaliteitssysteem waaraan ook buitenlandse transporteurs die naar Nederland willen importeren moeten voldoen; en * een systeem dat aan bestaande kwaliteitssystemen zoals IKB Varken, IKB Kalveren en het internationale kwaliteitsprogramma van de supermarkten GlobalGap wordt gekoppeld.