Nieuws

KansRijk 2008: hét evenement voor duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid en innovatie. Het zijn zo'n beetje de toverwoorden van dit moment. Er gebeurt al veel op dit gebied, zeker in Nederland. SenterNovem organiseert daarom KansRijk 2008, hét evenement voor duurzaamheid en innovatie. Zij doet dit samen met de Ministeries van EZ, VROM en VenW, Octrooicentrum Nederland, de EVD en Syntens. Op KansRijk kunnen bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen, adviesbureaus, kennispartners en maatschappelijke organisaties inspiratie opdoen, advies krijgen en contacten leggen. KansRijk biedt vooral mogelijkheden om meer te weten te komen over innovatie en duurzaamheid in Nederland. KansRijk vindt plaats op donderdag 5 juni in het Nieuwegeins Business Center en begint om 09.30 uur. Het is de vierde keer dat KansRijk wordt gehouden. De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, zal KansRijk openen. Haar boodschap: we hebben innovatieve ondernemers nodig om Nederland duurzamer te maken. In de aansluitende plenaire sessie 'Duurzaam ondernemen, Kansen voor ondernemers' o.l.v. de minister gaat ze in op de maatschappelijke innovatie-agenda op het terrein van duurzame energie. Zij geeft hierin de laatste stand van zaken en laat zien wat er nu al gebeurt. Ook schetst ze de ideeën die er leven om kennisinstellingen en ondernemers die samenwerken aan innovatie en duurzame energie te ondersteunen. EZ werkt samen met andere ministeries aan de maatschappelijke innovatieagenda. Ter afsluiting van KansRijk 2008 vindt om 16.00 uur het debat Energie in de prachtwijk plaats, met de minister van Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar. Zij zal tevens de NET-Trofee uitreiken, een prijs van het Ministerie van VROM om initiatieven op het gebied van energiebewust wonen en werken te stimuleren.