Nieuws

Ito-opleidingen behaalt ISO 9001:2000 certificaat

Onlangs heeft Ito opleidingen haar certificering volgens ISO 9001:2000 behaald. Hiermee is Ito opleidingen een van de weinige opleiders op het gebied van logistieke- en veiligheidsopleidingen die kwaliteit conform de internationaal gedragen ISO kwaliteitseisen kan bieden. Eric van Beers, CEO van Ito opleidingen: 'Ito is sinds de oprichting altijd op kwaliteit en efficiency gefocust geweest. De excessieve groei van ons klantenbestand alsmede de forse doorgroei van bestaande klanten zijn voor ons aanleiding geweest om de procedures en prestaties te toetsen aan de wereldwijde normen.' Uit onderzoek onder de relaties van Ito bleek dat het behalen van de certificering een positieve uitwerking zou hebben op de samenwerking. Ito ligt aan de basis van diverse succesvolle samenwerkingsverbanden met grote logistieke centra's en transportbedrijven. Door de ISO certificering kan Ito haar dienstverlening nog beter waarborgen en haar kwaliteit nog verder aanscherpen. Met de succesvolle afronding van het certificeringtraject zien relaties hun vertrouwen in Ito Opleidingen bevestigd.