Nieuws

Nieuw model voor toekomstige Supply Chain

Er bestaat een grote samenhang tussen duurzaamheid en de toekomstige supply chain van de consumentenproductenindustrie en -detailhandel. Dit is de voornaamste bevinding van een onderzoek getiteld ‘Future Supply Chain 2016: Serving Consumers in a Sustainable Way’, dat het Global Commerce Initiative (GCI) in samenwerking met Capgemini heeft gepubliceerd. Het onderzoek biedt een nieuw geïntegreerd supply chain-model dat rekening houdt met duurzaamheidsparameters zoals de beperking van de CO2-uitstoot en het energieverbruik, betere opsporingsmogelijkheden en minder verkeersopstoppingen, maar ook met traditionele maatregelen zoals directe beschikbaarheid, kostenbeperking en financiële resultaten. Het door GCI, in samenwerking met Capgemini, geleide project Future Supply Chain - waarbij 24 detailhandelbedrijven en ondernemingen voor consumentenartikelen én verschillende industriespecifieke en standaardiseringsorganisaties betrokken zijn - behandelt deze duurzaamheidskwesties, die ondernemingen ertoe zullen brengen om hun bedrijfsvoering te veranderen. Volgens het rapport wordt het uitgangspunt voor de bouw van de toekomstige supply chain gevormd door het identificeren van zowel bestaande als voor de toekomst voorziene probleemgebieden. In het rapport worden zeven grote gebieden geïdentificeerd die voor innovatie vatbaar zijn: bedrijfsinterne logistiek, gezamenlijke fysieke logistiek, retourlogistiek, het beheer van een fluctuerende vraag, identificeren en labelen, efficiënte middelen en gezamenlijke scorecards en ondernemingsplannen Het onderzoek wees uit dat een grote impact op de nieuwe duurzaamheidsparameters wordt bereikt wanneer de volgende concepten samengevoegd en geïmplementeerd worden: informatie-uitwisseling, gezamenlijke opslag en gezamenlijke distributie in de stad en buiten de stedelijke gebieden. ‘The Future Supply Chain 2016: Serving Consumers in a Sustainable Way’ is beschikbaar op www.gci-net.org en op www.capgemini.com.