Nieuws

Keuringsinstantie Liftinstituut wordt 75 jaar

Zo’n 70.000 personenliften in Nederland vervoeren dagelijks miljoenen passagiers. Daarmee is de lift een transportmiddel van betekenis. Toch komen ongevallen maar weinig voor. ‘De veiligheidszorg met betrekking tot liften in Nederland is in een zeer vroeg stadium gewoonweg goed geregeld,’ schrijft prof. mr. Pieter van Vollenhoven in het boek ter gelegenheid van 75 jaar Liftinstituut. De jubilerende keuringsinstantie vormt anno 2008 nog steeds de verbindende factor tussen alle partijen die betrokken zijn bij liftveiligheid. ‘We vieren het weliswaar bescheiden, maar tegelijkertijd ook met heel Nederland. Begin september komt namelijk een bijzonder boek uit over de Nederlandse liftgeschiedenis en -veiligheid. We zien het als ons geschenk aan de Nederlandse samenleving’, legt Douqué uit. Het eerste exemplaar van het boek, dat onder meer via bibliotheken en scholen wordt verspreid, wordt 9 september in het Muziekgebouw aan ’t IJ onthuld. Dit gebeurt onder het toeziend oog van alle partijen waarmee het Liftinstituut nauw samenwerkt.