Nieuws

Helft Nederlandse CIO's niet betrokken bij beslissingen op bestu

Onderzoek toont aan dat Nederland op Europees niveau gemiddeld scoort voor wat betreft betrokkenheid van CIO's (Chief Information Officer) bij besluiten op "raad van bestuur"-niveau. De studie wijst uit dat 50% van de Nederlandse CIO's lid is van een raad van bestuur. Frankrijk loopt op dit terrein voorop met 69% van de CIO's in het hoogste managementorgaan. In Duitsland is dat 42%. Het onderzoek vond plaats onder 500 CIO's, senior IT-managers en IT-afdelingshoofden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de CIO vaak pas bij strategische processen betrokken wordt als zakelijke keuzes al gemaakt zijn. Slechts in 10% van de gevallen worden bedrijfsstrategieën alleen afgetekend als de IT-organisatie zich eraan heeft verbonden. In 45% van de gevallen stellen bedrijven strategieën vast en schakelen ze vervolgens de IT-organisatie in om de uitvoering te verzorgen. Dit is opvallend, omdat volgens de ondervraagden in Nederland 40% van de businessstrategieën een IT-element bevat. Volgens Giles Nelson, Director of Technology EMEA bij Progress Software (dat opdracht voor het onderzoek gaf), staat door deze situatie de innovatie onder druk. "Innovatie is een proces waarbij IT en business samen moeten werken. Doordat slechts de helft van de CIO's in de raad van bestuur zit, is het niet mogelijk deze keuzes weloverwogen te maken. Gezien de huidige uitdagende economische situatie, moet IT centraal staan in elke bedrijfsstrategie. De helft van de Nederlandse bedrijven laat de personen die het best kunnen oordelen over de potentie van technologie, buiten dit beslissingsproces." De meest zorgelijke uitkomst van het onderzoek is dat 66% van de respondenten zegt dat gebrek aan begrip tussen de business en IT de groei van de sector en tevens meer efficiency in het bedrijf in de weg staat. Het onderzoek geeft ook aan dat het SOA-concept volgens de respondenten flexibel inspeelt op hun actuele problematiek. Van de respondenten geeft 65% aan dat ze een SOA-strategie hebben ontwikkeld. "SOA lost het integratiedilemma op doordat deze technologie bedrijven in staat stelt te communiceren en real-time inzicht oplevert over alle activiteiten binnen de organisatie. Met efficiënte systemen, meer inzicht en samenwerking tussen afdelingen kunnen CIO's en CEO's beter samenwerken. Ook neemt de kans toe dat een CIO toetreedt tot de raad van bestuur, omdat de CEO ziet welke cruciale rol business development vervult en hoe innovatie mogelijk is", zegt Nelson.