Nieuws

HKZ's 2000ste certificaat

Op 4 juni jl. is het 2000ste HKZ-certificaat behaald door Stichting PeuterspeelzaalWerk in Heerlen. Een half jaar geleden stond de teller nog op 1.500 certificaten. Deze toename bevestigt de waarde die wordt gehecht aan meetbare kwaliteitsverbetering. Om een certificaat te behalen zijn normen opgesteld waaraan een organisatie moet voldoen. Deze HKZ-normen komen tot stand in overleg met betrokkenen uit de branche: cliëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de gezondheidszorg. De normen hebben betrekking op de wijze waarop zorg aan de cliënt/patiënt wordt geleverd en tevens op de organisatorische aspecten binnen de instelling. Werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de klant staat hierbij centraal. Organisaties die het HKZ-keurmerk willen behalen gaan vaak in samenwerking met een HKZ-partner aan de slag met kwaliteitsverbetering, vervolgens toetst een onafhankelijke certificerende instelling of een organisatie aan de normen voldoet. Om de kwaliteit ook in de toekomst te houden en constant aan de verbeterpunten te werken, komt de auditor ieder jaar langs voor een beoordeling. Na drie jaar vindt er opnieuw een toetsing plaats. Mede dankzij de inspanningen en het enthousiasme van de HKZ-partners en de certificerende instellingen is deze mijlpaal van 2.000 certificaten behaald. Voor meer informatie over HKZ: www.hkz.nl