Nieuws

Personeel leert meer in de praktijk dan van opleiding

Uit onderzoek van het blad Intermediair kan worden geconcludeerd dat u medewerkers niet naar een dure cursus hoeft te sturen. De onderzoekers ontdekten dat medewerkers meer leerden van de dagelijkse praktijk. Voorwaarde daarbij blijkt wel dat het werkklimaat daartoe stimuleert. Het onderzoek, uitgevoerd onder een kleine tienduizend medewerkers van een krappe vijftig organisaties, werd uitgevoerd door onderzoeksbureau SatisAction en de Universiteit van Tilburg. Uit het onderzoek blijkt wel dat het volgen van opleidingen de mening van medewerkers over de organisatie beïnvloedt. Hoe meer opleidingen er worden gevolgd hoe positiever het oordeel van de medewerkers ten aanzien van bijvoorbeeld efficiëntie en resultaatgerichtheid is. Is men van mening dat de organisatie zorgt voor een 'stimulerend leerklimaat' wordt die mening nog een stuk positiever. Er is, in de ogen van de medewerkers, sprake van een ‘stimulerend leerklimaat’ als medewerkers veel contact met elkaar hebben en ook met andere afdelingen en zelfs andere organisaties. Al met al leidt dit tot de conclusie dat men beter kan investeren in een ‘stimulerend leerklimaat’ dan in opleidingen. Daar is Marianne van Woerkom, docente Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, het echter niet mee eens. Volgens haar hebben opleidingen wel meerwaarde. ‘Het kan inspirerend zijn je werk van een afstand te bekijken. Het nadeel van trainingen is het incidentele karakter en dat het geleerde vaak slechts beperkt in de praktijk wordt gebracht.’ Aangezien een ‘stimulerend leerklimaat’ redelijkerwijs langdurig blijft bestaan, is het effect ervan groter. De onderzoekers zijn van mening dat de medewerkers van organisaties waar sprake is van zo’n werkklimaat in hun denken en doen creatiever en dus innovatiever zijn. Tevens blijkt dat men daar opener is in het erkennen van gemaakte fouten en ook in het geven van betrouwbare feedback.