Nieuws

Managers niet op één lijn over veranderaanpak

Samen met de RijksUniversiteit Groningen heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de invloed die topmanagementteams hebben op het doorvoeren van veranderingen. Het onderzoek – gehouden onder zo’n 45 organisaties – toont aan dat er in de perceptie van het functioneren van die teams nogal wat discrepantie bestaat tussen de topmanagementteamleden en de sleutelfiguren. De top is positief over haar eigen activiteiten; de sleutelfiguren zijn daarin kritischer. Het grootste verschil zit hem in de kijk op de implementatie en de borging van de verandering', aldus een van de onderzoekers. 'Vooral bij die borging laat het topmanagement steken vallen volgens de mening van de sleutelfiguren.' Zorgwekkend, aangezien de implementatie en de borging in hoge mate bepalend zijn voor het succes van de verandering. Een andere uitkomst van het onderzoek leerde dat de top het onderling oneens is over de aangrijpingspunten van de verandering (zoals herinrichting, procesoptimalisatie, gedragsverandering) en over de manier waarop de verandering werd aangestuurd (directief, participatief). Echter ook de sleutelfiguren zaten met betrekking tot deze zaken niet op één lijn. Tevens blijkt dat patronen binnen het topteam en de rol van de CEO of voorzitter van dat team beide bepalend zijn voor het succes van verandering. Succes ligt binnen handbereik als een topteam de tijd neemt voor reflectie op het eigen functioneren, problemen niet uit de weg gaat en alert is op signalen van buitenaf. De leider moet een inspirerende visie hebben, het vermogen hebben een teamgeest bij zijn mensen op te wekken en vertrouwen hebben van zijn mensen. Interessante uitslag is ook dat CEO's en voorzitters die sterk focussen op de korte termijn, het goed functioneren van topteams in de weg staan.