Nieuws

Groeistrategie Kiwa

Kiwa N.V., het snel expanderende certificatiebedrijf heeft het Zuid-Duitse certificatiebedrijf Global Cert overgenomen. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in de certificatie van management- en milieusystemen en personen. Global Cert richt zich specifiek op markten voor automotive, machinebouw, medische producten en food. Met de inlijving van Global Cert biedt Kiwa nu ook BRC-geaccrediteerde certificatiediensten. BRC (British Retailer Consortium) is een certificatieschema, dat eisen stelt aan de wijze waarop levensmiddelen verwerkt worden. Naast BRC is Global Cert ook geaccrediteerd voor ISO 22000, het certificatietraject voor voedselveiligheid . De groeistrategie die Kiwa in 2003 inzette en sinds 2006 samen met ABN AMRO Participaties vorm geeft, leidde eerder tot de over name van Gastec, International Cert en het Duitse Zemlabor. De strategie moet leiden tot een middelgroot Europees certificatiebedrijf in 2010 met 1000 medewerkers en circa150 miljoen euro omzet.