Nieuws

Klink overhandigt eerste veiligheidscertificaat

De radiotherapeutische instelling Maastro Clinic in Maastricht heeft als eerste ziekenhuis een certificaat voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) overhandigd gekregen. Het was minister Klink zelf die het certificaat kwam overhandigen. De invoering van een certificeerbaar VMS is bedoeld om het aantal vermijdbare fouten in ziekenhuizen terug te dringen. Geen vrijblijvende zaak, maar een opgelegde: eind volgend jaar moeten alle ziekenhuizen aantoonbaar over een VMS kunnen beschikken. Op dit moment is een aantal ziekenhuizen aan het onderzoeken wat de beste aanpak is om die eis van een aantoonbaar VMS voor de sector aan te pakken. Reden voor de minister om tijdens de uitreiking nog eens nadrukkelijk te wijzen op de voorbeeldrol die Maastro Clinic voor de sector vervult. Het VMS maakt deel uit van het programma 'Voorkom schade, werk veilig', wat is ingezet om het aantal vermijdbare fouten in ziekenhuizen met maar liefst 50% te reduceren. Een belangrijk onderdeel van het programma was het ontwikkelen van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8009 'Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen'. Het verleende certificaat is gebaseerd op de eisen die in deze NTA 8009 zijn geformuleerd. De ontwikkeling van deze NTA is begeleid door NEN en de NTA is gepubliceerd in juni 2007.