Nieuws

Minder toezicht voor veilige levensmiddelenbedrijven

Levensmiddelenbedrijven die risico's voor de voedselveiligheid aantoonbaar weten te beheersen krijgen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) minder controles. Bedrijven die de risico's niet aantoonbaar weten te beheersen krijgen van de VWA extra aandacht. In het webdossier 'Toezicht formulebedrijven levensmiddelen' wordt uitgelegd hoe het bonus-malusprincipe uitpakt voor de verschillende toezichtregimes. De systematiek is als eerste uitgewerkt voor formulebedrijven in de levensmiddelensector. Dat zijn de landelijk bekende supermarkten, bakkerijen, cateraars, hotel- en restaurantketens en tankstations. Eind 2008 publiceert de VWA per formulebedrijf de uitkomsten van controles en de consequenties voor het toezicht. In Nederland zijn zo’n 75.000 bedrijven actief in de productie, opslag of verkoop van levensmiddelen. Daaronder vallen ongeveer 20.000 vestigingen die onderdeel uitmaken van een bedrijf met meerdere filialen Bij deze zogenaamde formulebedrijven wordt vanuit de hoofdvestiging geregeld dat de voedselveiligheidssystemen goed worden uitgevoerd. Het hoofdkantoor moet aan de toezichthouder kunnen aantonen hoe het voedselveiligheidssysteem in de voorbije periode heeft gefunctioneerd. Het moet dan bijvoorbeeld laten zien welke interne controles hebben plaatsgevonden, wat voor klachten er zijn geweest van klanten, en tot welke aanpassingen die hebben geleid in het productieproces. Op grond van recente inspecties bepaalt de VWA of filialen van een bedrijf voldoen aan de eisen van de Nederlandse Warenwet en de Europese Hygiëneverordening (Verordening (EG) 852/2004). Als de formulebedrijven de regels voldoende naleven acht de VWA het uit oogpunt van voedselveiligheid niet meer nodig de filialen jaarlijks structureel te inspecteren. Deze bedrijven krijgen daarom een verlicht toezichtregime. Dat betekent dat de jaarlijkse VWA-inspectie beperkt blijft tot een controle van het voedselveiligheidssysteem op het hoofdkantoor. Bij de filialen komt de VWA slechts steekproefsgewijs om een oogje in het zeil te houden. Ook klachten van consumenten of andere bedrijven via de Warenklachtenlijn (www.vwa.nl) kunnen aanleiding zijn om de filialen te bezoeken. Bedrijven die niet of onvoldoende kunnen aantonen de risico's voor de voedselveiligheid goed te beheersen worden geconfronteerd met het reguliere toezicht van VWA. Eind 2008 vindt publicatie plaats van de controleresultaten bij de formulebedrijven levensmiddelen.