Nieuws

NEN organiseert nieuwe workshop 'MVO in de praktijk met ISO 2600

De bekendheid van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is inmiddels groot en een meerderheid van de managers in onze maatschappij ziet het belang er van in. Maar het daadwerkelijk in de praktijk brengen van dergelijke activiteiten is niet eenvoudig. Om MVO op overzichtelijke wijze in de dagelijkse praktijk te integreren, organiseert NEN op 26 en 27 november a.s. de nieuwe tweedaagse workshop 'MVO in de praktijk met ISO 26000'. Tijdens deze workshop begeleiden Louise Bergenhenegouwen (consultant NEN en secretaris van de normcommissie MVO) en Hans Kroder (lid van de normcommissie MVO en internationaal expert in de Taakgroep Implementatie) de deelnemers systematisch met het implementeren van MVO. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden en de komende ISO 26000-richtlijnen. Na afloop van de workshop beschikken de deelnemers over een actieplan specifiek voor de eigen organisatie, waarmee direct aan de slag kan worden gegaan. De ISO-richtlijn heeft als doel het bedrijfsleven en andere organisaties te ondersteunen bij het geven van invulling aan MVO. Aan de orde komen fundamentele principes, zoals milieu, mensenrechten en MVO-kernonderwerpen, bijvoorbeeld 'fair operating practices'. Daarnaast komt het wereldwijde begrippenkader voor MVO aan bod. ISO 26000 biedt een raamwerk voor de implementatie van internationale principes/conventies op het terrein van MVO. De workshop is bestemd voor op duurzaamheid gerichte bestuurders, managers en medewerkers vanuit het bedrijfsleven, overheden, NGO's, vakbonden, consumentenorganisaties, universiteiten, hogescholen en consultancybureaus. Voor meer informatie: NEN-Cursussen, telefoon (015) 2 690 188 of per e-mail cursussen@nen.nl.