Nieuws

Arbeidsethos jeugdige werknemers

Van Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, verscheen onlangs het boek 'Pakken & Piercings'. Uit onderzoek voor 'Pakken & Piercings' naar de mening van werknemers over hun werkgevers en werkgevers over hun jeugdige werknemers, blijkt dat bijna de helft van de jongeren zich wel eens ergert aan de baas (46%). Werkgevers ergeren zich echter veel vaker (65%) aan de jongeren. Ruim de helft van de werkgevers (55%) zegt wel eens jongeren te hebben ontslagen vanwege gedrag. Gebrek aan inzet en een slechte werkhouding zijn dan de belangrijkste redenen. Een meerderheid van de geïnterviewde jongeren geeft echter aan nooit commentaar van de baas te krijgen. "En daar zit 'm nou net de kneep", zegt De Boer. "Op sommige punten is er een behoorlijke miscommunicatie." De meerderheid van de werkgevers (66%) merkt op dat jongeren flink moeten wennen aan werken. De grootste moeite hebben jongeren volgens hen met op tijd komen en een correcte omgang met collega's. Vooral de werkduur valt jongeren tegen. "Je kunt niet even spijbelen", zoals een jongere opmerkte. Uiterlijkheden (piercings, petje), correct taalgebruik en ziekmelding noemen werkgevers opvallend weinig als struikelblokken. Daarover zijn jongeren pessimistischer. Hoewel ondernemers vinden dat er veel schort aan de discipline van jongeren, wil 85% van de geïnterviewde ondernemers ze toch graag hebben. Van de jongeren vindt 80% dat zij een goed beeld hadden van het werk dat ze zouden gaan doen bij hun werkgever. Die werkgever denkt daar anders over. Ruim 40% vindt dat jongeren geen realistisch beeld heeft. Bijna de helft van de werkgevers vindt dat jongeren niet voldoende hebben meegekregen in hun opleiding. Of zoals een werkgever tijdens het onderzoek verzuchtte: "De inhoud is nog van 1985 en de praktijk van 2007."