Nieuws

Steeds meer EU-innovatiegeld naar Nederland

Nederland heeft het goed gedaan in het eerste jaar (2007) van het Zevende Kaderprogramma (KP7). In totaal doen 1061 Nederlandse organisaties mee aan projecten die voor financiering in aanmerking komen. KP7 levert Nederland winst op. We krijgen meer geld terug van Europa dan we betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie (EC) over de Nederlandse deelname aan KP7. In het eerste jaar ontvangt Nederland 6,6 procent (342 miljoen euro) van het beschikbare KP7-budget. In de periode 2007-2013 draagt Nederland gemiddeld 5 procent bij aan het KP7-budget. Het bedrag dat Nederland uit KP7 terugkrijgt is in 2007 dus 1,6 procent hoger dan de bijdrage. Hiermee zet Nederland een trend voort die is ingezet vanaf KP5. Sindsdien levert Nederland relatief een steeds kleinere bijdrage aan het KP-budget (dit komt onder meer door uitbreiding van de EU). Tegelijkertijd presteren Nederlandse organisaties steeds beter in het kaderprogramma en gaat een steeds groter deel van het budget naar Nederlandse organisaties. KP7 is een ambitieus Europees programma dat onderzoek en ontwikkeling financiert op tal van thema's om zo internationale samenwerking en innovatie te bevorderen en de Europese concurrentiepositie te versterken. KP7 loopt tot en met 2013 en heeft een budget van 50 miljard euro dat door de EC wordt toegekend aan veelbelovend onderzoek. De EC publiceert regelmatig oproepen waarin wordt aangegeven voor welke onderwerpen projectvoorstellen kunnen worden ingediend. De projecten worden ingediend door universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven die samen met buitenlandse partners in een consortium onderzoek willen doen naar een nieuwe technologie. Met een deelname van 1061 organisaties staat Nederland in absolute aantallen op de zesde plaats in Europa, na Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Een resultaat waar Nederland trots op kan zijn.