Nieuws

BPM wapen in strijd tegen kredietcrisis

Meer dan tweederde van 's werelds grootste profit en non-profit organisaties (67%) verwacht dat de kredietcrisis nog zeker 12 tot 24 maanden zal duren. Nog eens 20% is pessimistischer en rekent op een impact van meer dan twee jaar. Slechts 13% is er zeker van dat er binnen twaalf maanden een economische omslag zal plaatsvinden. Deze resultaten bleken uit een recent onderzoek onder professionals tijdens een netwerk event, georganiseerd door Pegasystems, marktleider op het gebied van rules-based BPM. Maar wat zullen de gevolgen zijn van deze impact? De meerderheid van de respondenten (88%) verwacht dat technologische investeringen omlaag gaan omdat eindgebruikers meer gebruik maken van wat zij al in huis hebben. Tegelijkertijd anticipeert een bijna even grote meerderheid (84%) op grotere druk om sneller Return On Investment (ROI) te behalen en verwacht 79% een toegenomen druk om prijsdalingen door te voeren in dit soort IT- investeringen; Beter nieuws is echter dat minder respondenten rekenen op een daling van grote projecten, waarbij slechts 49% goedkeuring van grote implementaties minder waarschijnlijk acht. ´Het ziet ernaar uit dat binnen de sector het laatst woord hierover nog niet is gesproken. Ondernemingen zijn nog steeds overtuigd van de noodzaak om hun concurrentiepositie te behouden, zeker in de huidige zware marktomstandigheden´, aldus Jeremy Payne, marketing director bij Pegasystems. Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek, is dat meer dan vier van de vijf respondenten (82%) gelooft dat BPM organisaties kan helpen de druk van de kredietcrisis beter te weerstaan. ´Dit vertrouwen is gebaseerd op de overtuiging dat door BPM de bedrijfsflexibiliteit zal toenemen en dat deze leidt tot zowel een groei van de interne operationele efficiëntie als de uitmuntende klantenservice ´, bevestigt Payne. Wanneer gevraagd wordt welke voordelen van BPM het meest waardevol zijn voor het weerstaan van financiële druk, antwoordt 27% van de ondervraagden het 'verbeteren van operationele efficiëntie' noemt. 22% vindt kostenbesparing het belangrijkste voordeel. Bijna even belangrijk, is de verbetering in tegemoetkoming aan de eisen van klanten (19%) en betere mogelijkheden om klantengroei te ondersteunen, aldus 15% van de respondenten. Bij de respondenten waar reeds een vorm van BPM draait, heeft 22% een bedrijfsbrede oplossing geïmplementeerd en 62% heeft een BPM toepassing op afdelingsniveau.