Nieuws

Geen optimale bedrijfsvoering door gebrekkige communicatie

Onderzoek in opdracht van NEC, wereldleider in bedrijfscommunicatie, toont aan dat gebrek aan communicatiemiddelen- en vaardigheden organisaties belemmert in optimale bedrijfsvoering. Het onderzoek* is uitgevoerd door Redshift Research in de landen België, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Nu werknemers steeds meer informatie uitwisselen via diverse soorten van communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoons, vaste telefoons, e-mail en IM, wordt het voor organisaties steeds uitdagender hun personeel in staat te stellen deze golf van informatie te verwerken en de verschillende communicatiemethodes efficiënt te kunnen gebruiken. Een aantal factoren speelt hierbij een rol. Een gebrek aan communicatieve vaardigheden onder het personeel wordt bij vele organisaties beschouwd als een belangrijke hindernis; het belet bedrijven om optimale effectiviteit bereiken. Andere grote ergernissen zijn telefoontjes of berichten die worden genegeerd of niet worden beantwoord. Ook het herhaaldelijk doorverbinden van klanten, heeft een negatieve invloed op de business. De grootste frustratie van organisaties met betrekking tot hun huidige bedrijfscommunicatie systeem is het ontbreken van gegevens bij gemiste oproepen. Een ander groot struikelblok is het gebrek aan integratie tussen telefoon en IT-systemen. 41% van de ondervraagden, verspreid over alle zeven landen, is van mening dat een betere integratie tussen PC en telefoon de communicatie binnen het bedrijf zal verbeteren. Hoewel de respondenten verwachten dat er door nieuwe technologieën zoals IM sneller kan worden gecommuniceerd, is er ook bezorgdheid dat klanten hierdoor in het algemeen ook een snellere reactie gaan verwachten. 50% van de ondervraagden is van mening dat een oproep-identificatiesysteem de communicatie binnen het bedrijf zal verbeteren, evenals een waarschuwingsfunctie bij gemiste oproepen (44%). * Het onderzoek is per land uitgevoerd onder een representatieve groep respondenten geïnterviewd.