Nieuws

'MVO aanpakken op brancheniveau'

‘Het is voor bedrijven in de grafimediasector zeker ook uit economisch oogpunt belangrijk om maatschappelijk verantwoord zaken te doen. Steeds meer klanten eisen dat hun leveranciers op die manier werken, de overheid voorop maar grote en kleinere opdrachtgevers volgen snel. Bovendien levert MVO daadwerkelijk voordelen op in de bedrijfsvoering, zoals minder verbruik van dure energie, minder afval en een beter werkklimaat voor de medewerkers,’ zegt KVGO-voorzitter Klaas Koekkoek.
Hij is van mening dat het KVGO als branchevereniging de taak heeft trends in de markt en de maatschappij te signaleren en haar leden hiervan op de hoogte te stellen. Gegeven deze taak, het besef dat MVO voor individuele bedrijven vaak weinig concreet is en het voor hen bovendien lastig blijkt MVO te vertalen naar de dagelijkse praktijk, zal MVO op brancheniveau worden opgepakt. Bij die aanpak staat continuering en bevordering van een gezonde bedrijfsvoering van de leden centraal.’