Nieuws

OESO-site MVO-startpunt voor internationaal ondernemen

De nieuwe website van de OESO-richtlijnen is online. De site www.oesorichtlijnen.nl bevat veel praktische informatie en tools om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het internationaal ondernemen handen en voeten te geven. Zo is er een zelftest en een stappenplan, en zijn er praktijkvoorbeelden en anticorruptie-tips. De site is ingedeeld naar OESO-thema, zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie, informatieverstrekking en consumentenbelangen.
De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat Westerse overheden van het gedrag van bedrijven in het buitenland verwachten. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en mensenrechten om te gaan.
Hoe investeer je maatschappelijk verantwoord en hoe doen anderen dat? Wat zijn de risico’s en voordelen? De nieuwe OESO-website geeft richting en is het MVO-startpunt voor internationaal ondernemen.
Op de site vindt u ook informatie over het nieuwe Nationaal Contact Punt (NCP) dat sinds de zomer van 2007 bestaat uit de onafhankelijke leden Frans Evers, Herman Mulder, Lodewijk de Waal en Joske Bunders. Deze ervaren ‘independents’ bemiddelen wanneer een bedrijf volgens een melder niet in overeenstemming met de OESO-richtlijnen handelt of investeert.
Hoewel de naleving van de richtlijnen vrijwillig is, kan iedereen een onderbouwde melding doen bij vermeende misstanden. De nieuwe site laat stap voor stap zien hoe dat moet.
De NCP-leden kunt u ook via de site boeken voor een presentatie of interview over internationale MVO-thema’s en hun werkwijze bij het behandelen van meldingen. Dus, neem eens een kijkje op www.oesorichtlijnen.nl