Nieuws

KNOB organiseert 'Lean Six Sigma'-middag met

De Kamer van Koophandel Brabant en Kwaliteitskring Noord-Oost Brabant (KNOB) organiseren donderdagmiddag 11 december a.s. een gratis te bezoeken kwaliteitsmiddag over Lean Six Sigma door prof.dr. Ronald Does.
Prof. Dr. Ronald Does kreeg recentelijk als eerste Nederlander de prestigieuze William G. Hunter Award 2008 van de Statistical Division van de ASQ in Phoenix (Arizona VS) Tevens is Does de auteur van het bwest verkopende boek op het gebied van Lean Six Sigma, namelijk ‘Lean Six Sigma, stap voor stap’. Ronald Does is verbonden aan het Institute for Business and Industrial Statistics van de Universiteit van Amsterdam (IBIS UvA). Hij heeft in tal van organisaties (lean) six sigma projecten uitgevoerd.
De bijeenkomst gaat over Lean Six Sigma en vooral hoe zet je een dergelijk programma in je eigen organisatie op. Ronald Does zal zijn brede ervaring ten toon spreiden op deze bijeenkomst. Bij Six Sigma projecten wordt met behulp van een groot aantal methoden en technieken de kwaliteit van de productie of dienstverlening verbeterd waardoor minder kwaliteitskosten ontstaan en bij Lean wordt vooral ingegaan op de verbetering van de efficiëntie. De Lean Six Sigma projecten zijn gericht op een sterke kostenreductie.
Wilt u meer lezen dan verwijzen we naar een artikel in het tijdschrift Kwaliteit in Bedrijf van oktober 2008 (blz. 10 e.v). Deze bijeenkomst is een must om ideeën op te doen om kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen door te voeren.
KNOB organiseert naast de ledenbijeenkomsten ook werkgroepen. Het onderwerp Lean Six Sigma leent zich bijzonder goed voor het uitwerken in een werkgroep. De wijze waarop het onderwerp behandeld wordt is vrij aan de deelnemers. Er kan zowel gekozen worden voor een theoretische benadering als ook uitwisselen van ervaringen omtrent de wijze waarop met het betreffende onderwerp wordt omgegaan bij de organisaties van de deelnemers. Na een eerste sessie van de werkgroep (waar doel, scope en aanpak worden bepaald), bepaalt iedereen of hij/zij wel of niet deelneemt aan de werkgroep.

Wilt u meer weten over de KNOB kijkt dan op www.knob.nu