Nieuws

Kwaliteitsmanagementsysteem voor huisartsen

Tijdens de recent gehouden Huisartsbeurs zijn de eerste zeven certificaten van het nieuwe, door KEMA ontwikkelde kwaliteitsmanagementsysteem uitgereikt aan niet-apotheekhoudende huisartsen. De ontwikkeling van dit kwaliteitsmanagementsysteem en het bijbehorende certificaat is een verdere stap in de kwaliteitsverbetering en transparantie van de dienstverlening van deze branche. Het kwaliteitsmanagementsysteem richt zich vooral op verbetering van de processen. Onafhankelijke en objectieve beoordeling vindt plaats op basis van ISO 9001, dat internationaal een van de meest toegepaste normen voor kwaliteitsmanagement is.
De huisartspraktijken hebben vóór het toekennen van het KEMA-certificaat intensieve trainingen gevolgd om met het kwaliteitsmanagementsysteem om te kunnen gaan.
Aansluitend is een grondige audit bij de praktijk zelf afgenomen op basis waarvan - al dan niet na aanpassingen en verdere verbeterslagen - het certificaat is toegekend. Daarna worden nog verschillende vervolgaudits afgenomen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar waarbij de mogelijkheid bestaat om, als daar aanleiding voor is, het certificaat in te trekken.