Nieuws

Meer aandacht voor arbo-risico's buitendienstmedewerkers

Medewerkers in de buitendienst werken lang niet altijd onder de omstandigheden, zoals beschreven in de Arbo-wet. Van de onderzochte overheidsorganisaties leeft 75% de Arbo-wet niet goed na voor onder meer milieu-inspecteurs, parkeerwachters, rioolwerkers en rattenbestrijders. Dit is de conclusie uit controles van de Arbeidsinspectie bij 148 gemeenten, vijf provincies, elf waterschappen en zes diensten van Rijkswaterstaat. Van echte misstanden was evenwel geen sprake, waardoor kon worden volstaan met een waarschuwing of een eis. Risico’s, die de buitendienstmedewerkers lopen, zijn o.a. bedreiging door het publiek, onveilige machines, valgevaar bij het onderhoud aan bruggen en sluizen, zwaar tillen bij het opruimen van kadavers en het in contact komen met biologische agentia. Een verontrustende ontwikkeling is dat agressie tegen mensen met een publieke taak steeds meer toeneemt. De Arbeidsinspectie gaat met de sectoren bespreken hoe er meer aandacht kan komen voor de arbo-risico’s in de buitendienst en hoe zij hierover voorlichting zullen geven. Over enkele jaren zal de Arbeidsinspectie opnieuw gaan toetsen.