Nieuws

Goedgekeurde certificatiesystemen duurzaam hout

Drie hout-certificatiesystemen voldoen aan de inkoopcriteria voor duurzaam hout die het ministerie van VROM heeft vastgesteld. De drie zijn FSC Internationaal, PEFC Duitsland en PEFC Finland. Deze certificatiesystemen zullen voortaan bij het duurzaam inkoopbeleid van de overheid als bewijs gelden dat het om duurzaam hout gaat. Minister Jacqueline Cramer van VROM stuurde de resultaten van de toetsing van de certificatiesystemen naar de Tweede Kamer. De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) heeft de afgelopen periode in opdracht van het ministerie van VROM vier certificatiesystemen voor hout beoordeeld. Doel is om inkopers een duidelijk instrument te geven om onderscheid te maken tussen duurzaam en niet duurzaam hout. De beoordeling van het certificatiesysteem PEFC Internationaal is door de toetsingscommissie nog niet afgerond. De certificatiesystemen die de Toetsingscommissie heeft goedgekeurd vertegenwoordigen 70% van het gecertificeerde aandeel hout op de Nederlandse markt. Alle nog niet getoetste houtcertificatiesystemen kunnen zich bij de Toetsingscommissie aanmelden om beoordeeld te worden. Al in 2004 heeft het kabinet besloten dat overheden bij voorkeur duurzaam en in ieder geval legaal hout inkopen en aanbesteden. Om het kabinetsbesluit te kunnen uitvoeren is duidelijkheid nodig over wat aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en wat aantoonbaar legaal hout is. Daarom heeft minister Cramer in juni 2008 duurzaamheidscriteria vastgesteld. De belangrijkste duurzaamheidscriteria waaraan moet worden voldaan zijn behoud van (kwaliteit en kwantiteit) van bos; ook mag houtkap niet ten koste gaan van lokale gemeenschappen en moeten arbeiders een goede en veilige werkplek hebben. Bovendien moet het bosbeheer economisch rendabel zijn en bijdragen aan lokale economieën en werkgelegenheid. Daarnaast moet het systeem betrouwbaar, transparant en controleerbaar zijn en in samenspraak met belanghebbenden worden uitgevoerd. Nu de eerste certificatiesystemen zijn getoetst, worden de criteria opgenomen bij de relevante productgroepen voor duurzaam inkopen. De rijksoverheid wil uiterlijk in 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Andere overheden gaan voor minimaal 50% duurzaam inkopen.