Nieuws

Strategie alleen op papier werkt niet

Twynstra Gudde heeft een aantal vernieuwende toepassingen en praktijkcases op het gebied van organisatievraagstukken gebundeld in het boek 'Risico's ondernemen; Risicomanagement en het realiseren van doelen in organisaties'. Risicomanagement helpt bij het inzichtelijk maken en beheersen van risico's, ofwel; bedreigingen voor het benutten van kansen, het bereiken van doelstellingen en het optimaliseren van een organisatie.
Het boek beschrijft risicomanagement vanuit vier relevante invalshoeken; het realiseren van de strategie, het samenwerken, de bedrijfsvoering en innovatie. Het durven, maar weloverwogen, nemen van risico's is vandaag de dag noodzakelijk om verder te komen, of anders gezegd, om succesvol te ondernemen.
‘Praktijkervaring wijst er op dat misschien wel de helft van alle organisaties een strategie op papier heeft, maar er niet mee bezig is’, aldus Sjoerd Blokpoel, adviseur risicomanagement bij Twynstra Gudde. Een strategie alleen vastleggen en niet integraal uitvoeren, beïnvloedt de resultaten op een negatieve manier. Neem een woningcorporatie waarin elke afdeling een andere uitleg van 'maatwerk voor de klant' hanteert, een elektriciteitsproducent die door verregaande uitbestedingen alle eigen kennis verloren ziet gaan, een waterbedrijf dat geen zicht blijkt te hebben op vervuiling in het water door niet op elkaar afgestemde procedures of een verzekeraar die met een innovatief product een deel van haar bestaande producten kannibaliseert. Allen voorbeelden van organisaties die geholpen zijn door risicomanagement op een positieve en helpende manier in te zetten.
Wie in het onderwerp Risicomanagement geinteresseerd is doet er goed aan ook het boek ‘Risicomanagement, stap-voor-stap’van Peter H. De Dreu te raadplegen (www.beaumont.nu).