Nieuws

Wurtz nieuwe directeur Klantgericht Ondernemen

Wil Wurtz is gekozen tot nieuwe directeur van CRM Association NL (het Platform voor Klantgericht Ondernemen). Sinds 2002 was Wurtz al voorzitter. Hij krijgt nu de dagelijkse leiding over de organisatie, omdat ze genoodzaakt is zich verder te professionaliseren. De vereniging houdt wel een bestuur, dat in Gerard Struijf de nieuwe voorzitter heeft.
Het groeiend aantal en het uitgebreidere dienstenpakket, noopt de CRM ertoe de ambitieus naar boven toe bij te stellen. Zij wil bedrijven beter stimuleren en projecten kwalitatief beter coördineren. Daarnaast wil het platform internationale samenwerkingsverbanden aangaan. De bedoeling is dat het bestuur zich gaat bezighouden met beleidsbepaling en zorg draagt voor het toezicht houden.