Nieuws

Campagne '5x beter, werken is gezond'

In december is de campagne '5x beter, werken is gezond' van start gegaan. Deze campagne is een initiatief van vakbonden (FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, De Unie) en werkgeversorganisaties (Koninklijke Metaalunie en Vereniging FME-CWM). Doel is een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden en het imago van de metaalsector (14.000 bedrijven, 330.000 medewerkers) door een beter gebruik van de huidige, technische ontwikkelingen. De campagne vloeit voort uit het Plan van aanpak Arbo in de metaalbewerking en metalektro, dat vorig jaar door sociale partners is overeengekomen. Het plan biedt werkgevers en werknemers informatie en hulpmiddelen om de arbeidsomstandigheden in de bedrijven verder te verbeteren. Het plan biedt ook ondernemingsraden en werknemersdelegaties, evenals individuele werknemers handvatten om zelf initiatieven te ontplooien. Op www.5xbeter.nl is het verbeterboek, de Arbo-catalogus in wording, te vinden. Dit is de eerste Arbo-catalogus van Nederland. Hiermee wordt geanticipeerd op de drastisch gewijzigde Arbo-wet die per 1 januari jl. in werking is getreden. In het verbeterboek zijn handige hulpmiddelen te vinden, waaronder een digitale verbetercheck op de herziene praktijkrichtlijn lasrook. Met een stoplichtmodel kan worden nagegaan of het lassen op de werkplek veilig en gezond gebeurt. Staat het licht op groen, dan hoeft er niets te veranderen. Bij rood volgt automatisch een advies. Het verbeterboek geeft dan meerdere oplossingen om de blootstelling aan lasrook te verminderen. Ook voor schadelijk geluid en oplosmiddelen biedt het verbeterboek nu al oplossingen. Volgend voorjaar volgen er ook praktijkrichtlijnen voor schadelijk geluid en oplosmiddelen en ook hierbij komen digitale verbeterchecks. Speciale adviseurs, de verbetercoaches, zijn door de partijen aangesteld om werkgevers en werknemers te helpen bij het vinden en invoeren van verbeteringen. De coaches komen gratis ter plaatse om praktische adviezen te geven. De verbetercoaches zijn via internet en dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur te bereiken op de verbeterlijn (0800) 55 55 005.