Nieuws

Kiwa België ontwikkelt innovatief certificaat MVO

De Belgische tak van Kiwa ontwikkelt op dit moment een nieuw en innovatief certificaat op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het keurmerk en de audit worden naar verwachting nog dit jaar op de markt gebracht. Kiwa Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet. 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is veel in de publiciteit. Bedrijven verdringen elkaar in het nemen van die verantwoordelijkheid – of praten erover -- nu de aandacht van de consument voor het milieu en sociale misstanden sterk is gestegen. De vraag blijft echter hoe een abstract concept als MVO te kwalificeren en kwantificeren.
Volgens een veelgebruikte definitie betekent MVO dat het bedrijfsleven de belangen van de samenleving serieus neemt door verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen van zijn activiteiten op klanten, werknemers, aandeelhouders, gemeenschappen, andere stakeholders en niet te vergeten het milieu. Daarnaast moet het beleid van de bedrijven stroken met bepaalde algemene, universele waarden. Het vaststellen van die waarden is niet zo makkelijk. Wat sociaal geaccepteerd is in de ene branche hoeft dat niet in een andere te zijn. Ook kan het zijn dat een bedrijf een businessmodel adopteert om haar schadelijke invloed op het milieu te beperken, terwijl het aan een andere kant van het bedrijfsproces nog steeds schade berokkent. Vandaar ook dat een ISO-schema waarop men zich kan certificeren voor MVO nog lang op zich zal laten wachten. Ook omdat het een wereldwijde standaard betreft die een brug moet slaan tussen bedrijven in bijvoorbeeld Afrika en Europa. Wel komt er in 2010 een richtlijn (ISO 26000) uit die echter niet meer dan dat is. Gebruik is vrijwillig en de ISO 26000 zal geen echte norm zijn.
Kiwa België heeft besloten het heft in eigen hand te nemen. In België is de doelgroep zelfs nog kleiner gemaakt door te focussen op een beperkte markt: bedrijven waarvan de 'core business' direct te maken heeft met milieubescherming, zoals ingenieursbureaus, waterzuiveraars en bodembewerkers. Kiwa België meldt dat er veel belangstelling is voor het certificaat en dat het veel vragen uit de markt krijgt.
De Nederlandse overheid is op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van criteria voor duurzame aankopen. In 2010 moeten alle aankopen van de overheid duurzaam zijn.