Nieuws

Lezing bij KNOB

Op 15 februari houdt de kwaliteitskring Noord Oost Brabant (KNOB) voor haar leden een lezing over het verbeteren van prestaties. De spreker is P.P. Biermans, managing director Symfoia B.V. Peter-Paul Biermans is medegrondlegger van Symfoia en maakt het aspect 'leren en groeien' in de Balanced ScoreCard bij performance management meetbaar. Symfoia heeft het denken over organisaties als levende systemen vertaald naar een integraal, compleet en uiterst goed doordacht denkmodel. Dit denkmodel is omgezet in een concrete, snelle, laagdrempelige diagnostiek voor coaching, training, selectie van medewerkers, teamanalyse, organisatiecultuuranalyse en blokkades voor innovatie. In deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het diagnose-instrument en de achterliggende filosofie hoe mensen hun prestaties kunnen verbeteren. Als ondernemer, manager of kwaliteitskundige bent u van harte welkom om gratis deel te nemen aan deze interessante middag. U kunt dan ervaren wat de KNOB u en uw organisatie te bieden heeft. Locatie: Kamer van Koophandel in 's-Hertogenbosch. Datum: 15 februari a.s, van 14.00 tot 17.00 uur Regelmatig organiseert de KNOB bijeenkomsten voor haar leden, afgewisseld met werkgroepen, workshops en bedrijfsbezoeken. Het doel hiervan is kennis op te doen en onderling ervaringen uit te wisselen over het toepassen van managementtools in al zijn aspecten, met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het algemeen en die op het gebied van product- en organisatiekwaliteit in het bijzonder. Voor meer informatie en aanmelding: tel.: (0416) 69 06 15, e-mail: knob@worldmail.nl, website: www.knob.kwaliteitbrabant.nl.