Nieuws

Ricoh bij 100 meest milieuverantwoordelijke bedrijven

Ricoh, marktleider op het vlak van oplossingen voor documentenstromen binnen organisaties, heeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, te horen gekregen dat zij voor het vijfde jaar op een rij tot de honderd ondernemingen in de wereld behoort, met de beste milieuverantwoorde bedrijfsvoering.
Het World Economic Forum (WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Het WEF is een belangrijk adviesorgaan dat grote invloed heeft op wereldwijde besluitvorming van overheden en het bedrijfsleven.
Onder de grootste ondernemingen ter wereld is veel respect voor Ricoh’s allesomvattende aanpak van milieuvraagstukken en haar lange termijnvisie tot 2050. Deze visie behelst het streven om de invloed op het milieu van Ricoh voor 2050 terug te brengen naar een achtste ten opzichte van 2000. Dit is het niveau waarop de aarde zelf de milieubelasting zou kunnen herstellen, die wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. ‘Zero Waste’ is één van de manieren waarop dit streven wordt omgezet in de praktijk. Door alle producten na terugname opnieuw in te zetten, onderdelen te recyclen en materialen na verwerking als grondstof te hergebruiken in het productieproces, wordt afval tot een minimum beperkt. Van de honderd wereldwijde ondernemingen die er een milieuverantwoorde bedrijfsvoering op na houden is een derde van de ranglijst van 2008 dit jaar vervangen door nieuwe organisaties. Ricoh is er trots op één van de weinige bedrijven te zijn die al vijf jaar op een rij een positie innemen op deze belangrijke lijst.