Nieuws

Eredoctoraat voor Michael E. Porter

De Nyenrode Business Universiteit verleent een eredoctoraat aan professor Michael Porter, icoon op het gebied van concurrentiestrategieën, microcompetitie en clustertheorie. Porter wordt internationaal beschouwd als de vader van het moderne strategisch denken, en is verschillende malen uitgeroepen tot 's werelds meest invloedrijke denker op het gebied van management en concurrentie. Professor Porter zal het eredoctoraat op woensdag 13 mei in Breukelen in ontvangst nemen. Die dag is hij tevens spreker tijdens de opening van het Nyenrode Institute of Life Sciences and Healthcare. Professor Porters promotor is prof.dr. Fred van Eenennaam, directeur van het Nyenrode Strategy Center en voorzitter van het Nyenrode Institute of Life Sciences and Healthcare.
Prof. dr. Bert de Groot, Dean en Rector Magnificus: 'Professor Porter is van grote invloed op de bedrijfseconomie. Zijn bewonderenswaardige bijdragen aan de wetenschap, economie en maatschappij maken hem tot een groot inspirator voor Nyenrode. Wij voelen ons dan ook zeer vereerd dat hij het ere-doctoraat heeft geaccepteerd. Porters leiderschap en toegewijde inzet voor de internationale samenleving zijn een voorbeeld voor studenten en wetenschappers wereldwijd. Een voorbeeld daarvan is de “Micro-economics of Competitiveness Course”, een vak dat door Porter op Harvard is ontwikkeld en op tal van internationale business schools wordt gedoceerd.'
Professor Porter, professor aan de Harvard Business School, heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van competitieve strategie. Zijn boek (1990) 'The Competitive Advantage of Nations', introduceert een nieuwe theorie over het concurreren van naties en regio's en hun bronnen voor economisch welzijn.