Nieuws

Medewerkerstevredenheid bouwsector stijgt aanzienlijk

Nederlanders die in de bouw- en installatiesector werken, zijn meer tevreden over hun werk dan een jaar geleden. Opmerkelijk is dat medewerkers in deze sector voor bijna alle criteria in de Top 10 van kernverwachtingen een hogere waardering hebben dan een jaar geleden. Met name leidinggevenden doen het goed. Het nakomen van afspraken door leidinggevenden, de toegankelijkheid van leidinggevenden en het vertrouwen in direct leidinggevenden scoorden allemaal hoger dan in 2007. Dit blijkt uit het jaarlijkse nationale medewerkertevredenheidsonderzoek van Integron.
Medewerkers in de bouw- en installatiesector zijn ook loyaler en daardoor honkvaster. Het percentage medewerkers dat hun werkgever bij anderen zouden aanbevelen, steeg van 45% naar 53%. Het percentage dat denkt over twee jaar nog bij dezelfde werkgever te werken, steeg van 49% naar 53%.
De beschikbaarheid van goed gereedschap en materieel blijft in de bouw- en installatiesector de belangrijkste tevredenheidsfactor. Het belang van goede arbeidsvoorwaarden is aanmerkelijk groter dan in 2007. Deze tevredenheidsfactor steeg van plaats 13 naar plaats 3 in de Top 10 van kernverwachtingen.
De samenwerking met collega’s en het vertrouwen in direct leidinggevenden worden belangrijker gevonden dan een jaar geleden. Beide aspecten zijn nieuw in de Top 10 van kernverwachtingen en stonden vorig jaar nog respectievelijk op de 16e en 18e plaats.

Het nationale medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft jaarlijks een beeld van de verwachtingen die medewerkers van hun werkgever hebben. Het onder 4.400 werknemers in elf branches uitgevoerde onderzoek laat zien hoe het gesteld is met de werkgever-werknemersverhouding en is daarmee een belangrijke graadmeter. Het totaal van alle tevredenheidsindicatoren laat nauwelijks verschil zien tussen 2007 en 2008. Er is echter wel sprake van verschuivingen.