Nieuws

Nieuwe methode certificering Hygiënecode

Sedert begin februari moeten alle bakkers voldoen aan de nieuwe Hygiënecode. Hiermee is ook de manier van certificeren herzien. Bakkers die in aanmerking (willen) komen voor het Hygiënecode-certificaat en bakkers die er al een hebben, krijgen te maken met nieuwe inspectielijsten.
Tot nu toe moest een bakkerij aan acht hoofdeisen voldoen om de norm te halen. Volgens het nieuwe systeem moet een bakkerij voldoen aan 25 hoofdeisen. Deze zijn vastgesteld op basis van voedselveiligheid. Naast de hoofdeisen zijn er 38 eisen die minder zwaar wegen.
De inspecteurs van het Nederlands Bakkerij Centrum hanteren vanaf 1 februari de nieuwe regels. Met bakkers die een Hygiënecode-certificaat behaald hebben en die normaal gesproken in januari een inspectie krijgen, wordt een afspraak gemaakt voor februari. Bij de bedrijven die onlangs het certificaat hebben behaald, hanteert de inspecteur bij de eerstvolgende inspectie (over een half jaar of een jaar) de nieuwe norm.
Met het Hygiënecode-certificaat tonen bedrijven aan dat zij een goed werkend voedselveiligheidssysteem hebben ingevoerd. Om een officieel certificaat te kunnen uitgeven, werkt het Nederlands Bakkerij Centrum samen met ISACert. Dit bedrijf mag van de Raad voor Accreditatie internationaal erkende certificaten verstrekken.
Meer informatie over het Hygiënecode-certificaat staat op de website van het Nederlands Bakkerij Centrum, www.nbc.nl, onder het kopje Kwaliteit.