Nieuws

10% Nederlandse werknemers wordt structureel gepest

Maar liefst 100.000 Nederlandse werknemers worden structureel gepest, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van TNO en CBS -de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). In veel gevallen is de leidinggevende zelf betrokken bij het pesten. In Nederland wordt op het werk meer gepest dan in veel andere landen. Seksuele intimidatie, discriminatie en pesten zijn strafbaar. De Arbeidsinspectie controleert wel of de bepalingen van de Arbowet van 2007 die leidinggevenden verplicht te zorgen voor een veilige werkplek voor iedereen, worden nageleefd, maar pesten komt toch vaak voor. Slachtoffers van pesterijen kampen vaak met stress of slaapproblemen, sommigen lopen zelfs een psychische stoornis op.
Als werknemers ziek worden, daalt de output en de kwaliteit van het werk, terwijl de verzuimkosten stijgen. Vier miljoen extra verzuimdagen per jaar, kosten: 1,5 miljard euro. Ook de samenleving krijgt de rekening gepresenteerd onder meer door een toenemende WIA-instroom.