Nieuws

Weinig aandacht voor veiligheid bij medewerkers metaalsector

Het gedrag van werknemers in de metaalsector blijkt een struikelblok bij het verbeteren van de arbeidsveiligheid. Dat is een belangrijke conclusie van de FME-Benchmark Arbo en Verzuim 2008. Ruim 40% van de werknemers neemt niet de benodigde eigen verantwoordelijkheid bij het veilig werken, terwijl ze zich wel bewust zijn van het belang van veilig werken. Het verzuim in de sector is met 4,5% vrijwel gelijk aan vorig jaar en ligt op het landelijke gemiddelde. Dit onderwerp zal de komende jaren topprioriteit krijgen. FME pakt de handschoen zelf op, onder andere met de eigen sectorspecifieke opleiding ‘Gedrag & Cultuur’, maar ook de Arbeidsinspectie zou zich veel meer dan nu moeten gaat richten op het gedrag van de werknemers.
Aan de FME-Benchmark Arbo en Verzuim 2008 deden 219 bedrijven mee, samen goed voor ruim 50.000 werknemers.