Nieuws

Maastrichtse leerstoel voor consumentengedrag van ouderen

De Universiteit Maastricht verandert vanaf 23 april de 'oude' leerstoel van marketing van diensten in een leerstoel gericht op het bestuderen van het consumentengedrag van ouderen. Professor Hans Kasper zal de leerstoel bekleden.
Kasper (professor marketing and marketing research) richtte zich voorheen vooral op dienstenmarketing (hij is onder andere co-auteur van het boek 'Services Marketing Management: An International Perspective'.
Kasper: 'De vergrijzing slaat toe in Europa, Nederland en Limburg en ik dacht dat dit een mooi actueel onderwerp is dat nog veel wetenschappelijk en toegepast onderzoek vraagt.'
Diverse studenten van Kasper schrijven scripties op dit terrein en er is ook al een aio. Een eerste artikel over de gemaakte studies is in januari verschenen in het jaarboek van de Markt Onderzoekers Associatie.