Nieuws

Maarten Brabers tijdelijk naar VWA

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benoemt Maarten Brabers per 1 april aanstaande als voorzitter van de raad van directeuren van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en waarnemend inspecteur-generaal van de huidige VWA. Brabers voorziet tot aan de benoeming van een nieuwe inspecteur-generaal gedurende tweeënhalve dag per week in de vacature die André Kleinmeulman achterlaat.
Maarten Brabers zal zich vooral richten op het verandermanagement, waarbij hij leiding geeft aan de fusie van de drie inspectiediensten VWA, Algemene Inspectiedienst (AID) en Plantenziektenkundige Dienst (PD). De dagelijkse leiding van de huidige VWA blijft in handen van de plaatsvervangend inspecteur-generaal, Rob Dortland.
Maarten Brabers bekleedde diverse functies binnen LNV, waaronder die van directeur Juridische Zaken en plaatsvervangend secretaris-generaal. Ook was hij directeur Staatsbosbeheer en directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën.
Nu werkt hij als adviseur voor de minister en de bestuursraad van LNV.