Nieuws

Bernard ter Haar nieuwe directeur-generaal Milieu

Bernard ter Haar wordt de nieuwe directeur-generaal Milieu op het ministerie van VROM. De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met dit benoemingsvoorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Cramer van Ruimte en Milieu.
Bernard ter Haar (53) is al meer dan 20 jaar in dienst van het rijk. In 1988 begon hij op de afdeling Internationale Monetaire Zaken van het Ministerie van Financiën. In 2000 werd hij op hetzelfde departement directeur van de directie Algemene Financiële en Economische Politiek. In 2003 verruilde hij deze directie voor die van de directie Financiële Markten, waarbij hij tevens plaatsvervangend Thesaurier-generaal werd.
Ter Haar is zowel econoom als gepromoveerd natuurkundige. Hij treedt op 1 juli aan als directeur-generaal Milieu bij VROM.
De benoeming van Bernard ter Haar is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.