Nieuws

Innovatieregeling Mooi Nederland van start

Minister Jacqueline Cramer heeft vandaag de Innovatieregeling Mooi Nederland opengesteld. Ook heeft zij de samenstelling van de onafhankelijke beoordelingscommissie onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol bekendgemaakt. De Innovatieregeling is bedoeld voor inspirerende en vernieuwende projecten, plannen en ideeën om Nederland mooier te maken. In totaal is – verdeeld over twee rondes – 13 miljoen euro beschikbaar. In deze eerste ronde staan drie thema's centraal: identiteit van stadsrandzones, identiteit van werklandschappen en identiteit van de plek. De eerste ronde loopt tot 1 juli a.s.
Met het programma Mooi Nederland wil minister Cramer zuinig ruimtegebruik stimuleren, verrommeling tegengaan en zorgen voor mooiere steden en landschappen. Naast de innovatieregeling kunnen ook bestaande projecten met een voorbeeldwerking rekenen op steun en aandacht. De opgedane kennis en ervaringen zullen met elkaar worden gedeeld en actief in het hele land worden verspreid.
De beoordeling van de aanvragen geschiedt door een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De andere leden zijn: Menno Bentveld (presentator Vroege Vogels ), Hilde Blank (directeur BVR), Frans Nauta (oud-secretaris Innovatieplatform), Ellen Peper (directeur Twynstra Gudde), Anneke de Vries (vicevoorzitter NEPROM) en Hella van der Wijst (presentatrice De Wandeling).
Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag, zie www.vrom.nl/IPMooiNederland.nl en/of of bel met SenterNovem: 070 - 373 5757.